Čo je “praskanie” a je škodlivé?

Čo tým myslíme?

Určite ste to už zažili – pri špecifických pohyboch chrbtice, cvičení, pohybe ramena, bédrového kĺbu alebo počas terapie počujete zvuk – praskanie.

Škodí mi pukanie ?

Veľa z vás sa možno “puká” aj vedome a veľmi často. Túto otázku často kladiete aj mne, aby ste zistili či to náhodou neškodí. Odpoveď je záleží. Dôležité je ale spomenúť dôležitý pojem, ktorý môže pri veľmi častom “praskaní” samého seba vzniknúť a tým je takzvaná instabilita (nestabilita) kĺbu. Stabilita našich kĺbov je veľmi dôležitá, prispievajú k nej najmä veľmi silné väzy, ktoré sa pri veľmi častom samo naprávaní môžu stať viac elastické a tým pádom niečo čo má byť stabilné sa stáva nestabilnym čo môže spôsobiť ďalšie problémy.

Rozšírený názor, ktorý je úplne nesprávny, hovorí, že pri týchto zvukoch praskajú kosti. Alebo, že sa kosti trú o seba. Ešte extrémnejšia verzia tvrdí, že sa lámu väzy alebo kosti.

Čo sa vlastne deje?

Začnime trochou anatómie. Stavce sú navzájom spojené tzv. fazetovými kĺbmi, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane chrbtice. Medzi dvoma stavcami sú dva takéto kĺby. Fazetový kĺb pozostáva z kosteného výbežku, artikulačnej plochy a kapsle, ktorá spája výbežky pružným chrupavkovitým materiálom. V zdravej chrbtici sú artikulačné plochy kĺbov pokryté jemnou chrupavkou, ktorá minimalizuje trenie pri pohybe. Ako mazivo slúži synoviálna tekutina.

S pribúdajúcim vekom alebo dlhodobými léziami sa kvalita artikulačných plôch zhoršuje, čo môže viesť k artróze fazetových kĺbov.

V prípade akútneho alebo dlhodobého preťaženia môže dôjsť k stlačeniu platničky, ktorá môže tlačiť na spinálne nervy alebo durálny vak. Telo reaguje ochranným spazmom, ktorý zablokuje príslušné segmenty, aby predišlo ďalšiemu poškodeniu nervov. Tento stav je známy ako akútna blokáda alebo ľudovo „seknutie“.

Cielenou terapiou je potrebné uvoľniť pritlačený spinálny nerv, aby sa uvoľnili stiahnuté svaly a normalizoval sa chod kĺbneho systému. Uvoľnené nervy a ostatné štruktúry chrbtice potom môžu regenerovať.

Čo spôsobuje zvuky pri uvoľňovaní chrbtice?

V dnešnej dobe sa už viacero literatúry zhodne na tom, že ide o uvoľnenie podtlaku vo fazetových kĺboch z dôvodu expanzie mikrobubliniek v synoviálnej tekutine.

Predstavce si to ako vzduchovú bublinu ktorá je uväznená medzi dvoma plochami, ak tieto plochy od seba rýchlo odtiahneme, bublinka má možnosť uniknúť a “prasknúť” a teda vydať zvuk.

Podobný zvuk vzniká aj pri praskaní prstov. Rýchlym pohybom dôjde k uvoľneniu podtlaku a zvukovému efektu. Na rozdiel od chrbtice však praskanie prstov nemá zásadný klinický význam, pretože v okolí kĺbnych puzdier prstov sa nenachádzajú spinálne nervy

Je tento zvuk dôležitý ?

Literatúra tvrdí, že kavitácia – zvuk puknutia je totálne nepodstatný pri manipulácií kvôli tomu, že neprodukuje žiadne klinické efekty, jedinou výhodou je malá expanzia medzi kĺbového priestoru.

 

Napríklad štúdia robená pre driekovú chrbticu ukázala že nastala expanzia 0,7 mm ktorá sa ale vytratí po 5-10 min.

nemôžeme teda použiť zvuk ako potvrdenie toho, že sme spravili dobrú manipuláciu

– je to ale vhodné pre subjektívny pocit pacienta a v dnešnej dobe čo raz viac pre videá na sociálnych sieťach.

Záver

Preto sa netreba báť zvukov pri uvoľňovaní chrbtice. Hoci môžu byť v niektorých prípadoch krátko nepríjemné, výsledkom je úľava od bolesti, zlepšenie pohyblivosti a zvýšenie komfortu. Avšak uvoľňovanie chrbtice by malo byť vykonávané opatrne, pretože napríklad pri extrúziách platničiek môže byť kontraproduktívne.

Každá terapia by mala začať dôkladným pochopením problému klienta. Kĺbne systémy sa neblokujú len tak pre nič za nič. Sú ochranným mechanizmom a je potrebné identifikovať, čo spôsobuje spazmus a aké patologické správanie k nemu vedie. Bezduché uvoľňovanie chrbtice bez pochopenia súvislostí môže prehlbovať pohybovú patológiu. Ak má byť uvoľňovanie prospešné, klient musí upraviť svoje pohybové návyky a zaradiť cielené cvičenie do svojho života.

Do budúcna sa môžete tešiť na blog v ktorom si vysvetlíme čo reálne “naprávanie” chiropraxia dokáže a aké sú jej benefity okrem už vysvetleného fenoménu zvuku.

Scroll to Top