Protrúzia, extrúzia, bulging, hernia alebo sekvestrácia platničky?

Čo to znamená a aký je medzi nimi rozdiel?

Na začiatku je veľmi dôležité spomenúť, že Terminológia v MRI popise nie je vždy jednotná. Na jednom pracovisku môžu herniou disku označovať protrúziu, zatiaľ čo inde tým môžu myslieť extrúziu. Tak isto je veľmi dôležité uvedomiť si, že záleží aj od toho kto popisuje snímok, pretože je veľmi bežné, že ten istý snímok by mnoho lekárov popísalo odlišne, preto pri liečbe a konzultácií vášho problému so špecialistom ktorému sa zveríte do rúk je stále lepšie ak prinesiete nie iba popis ale už priamo aj CD.


Správny odborník by nemal liečiť iba to čo vidí na výsledku z magnetickej rezonancie a vaše symptómy ale vás ako celok, váš životný štýl, prácu, stres, nesprávne stereotypy psychiku a iné.

Popisy rádiologických nálezov

Popisy rádiologických nálezov sú bohaté na latinské výrazy. Pri čítaní niekoľkých riadkov sa môžete cítiť, akoby komplexn zložité termíny v popise MRI jednoducho oznamovali smrť alebo extrémne vážny problém vyšetrovaného pacienta. Častokrát takýto popis zbytočne vzbudzuje veľké obavy, strach a stres. Skutočnosť je však oveľa jednoduchšia, a dnes si vysvetlíme základné pojmy, ktoré sú nevyhnutné pre popis chrbtice a majú zásadné postavenie v diagnostike tejto časti tela, pričom už samy o sebe predstavujú diagnózu. 

 

Správne zhodnotenie stavu diskov, čiže medzistavcových platničiek, je kľúčové pre úspešnú konzervatívnu liečbu, pretože príznaky problémov s chrbticou môžu byť mätúce a nesprávne nastavená rehabilitácia môže stav ešte zhoršiť. Uvediem jednoduchý príklad: radikulopatia, teda bolesť vyžarujúca napríklad do končatiny, môže byť spôsobená protrúziou platničky alebo foraminálnou stenózou v dôsledku prítomnosti osteofytov. Protrúzia sa dá obvykle riešiť odblokovaním a cieleným cvičením, avšak foraminálna stenóza môže niektoré cviky vylučovať a niekedy vyžaduje aj chirurgický zákrok.


Korektná diagnostika šetrí nielen čas, ale aj bolesti a je kľúčová na ceste k uzdraveniu alebo aspoň stabilizácii stavu.

Protrúzia disku

Protrúzia disku je vyklenutie platničky mimo tela stavca (nesprávne sa často označuje ako vysunutá alebo vyskočená platnička) v rozsahu do 25% obvodu platničky. Platničky protrudujú aj pri bežných pohyboch, chôdzi, behu a iných činnostiach, ktoré vyvíjajú tlak na chrbticu. Toto je ich prirodzená funkcia – prenášať napätie, pričom kolagénový obal funguje ako pružná podložka, ktorá sa pri stlačení jemne rozťahuje. Zdravá protrúzia platničky je rádu desatín milimetra a je nepostrehnuteľná, pretože platničky nie sú inervované.


Problém nastáva pri protrúziách, ktoré dosahujú milimetrové hodnoty, čo môže signalizovať poškodenie vnútorných kolagénových obalov. Protrúzia disku znamená, že vonkajšie obaly platničky zostávajú neporušené a nedochádza k vytekaniu hyalurónového jadra. Väčšinou však dochádza k útlaku nervového koreňa, čo spôsobuje bolesť. Protrúzia je začiatočná a pomerne dobre liečiteľná fáza degenerácie platničky.

Extrúzia disku

Neriešená protrúzia sa môže zmeniť na extrúziu, kedy sú poškodené všetky kolagénové obaly a hyalurónové jadro začína vytekať z platničky. Menej často je extrúzia spôsobená okamžitým úrazom, napríklad pádom z výšky. Platničkový obal praskne a gélové jadro sa vytláča von podobne ako zubná pasta z obalu.

 

Extrúzia disku je vážne poškodenie s neistou prognózou, pretože vytlačený obsah platničky sa nedá vrátiť späť. Šancu na zlepšenie ponúka cielené cvičenie, najmä cviky v dorzálnom smere, ktoré zapájajú hlboko uložené chrbtové svaly a šľachový aparát, čo môže postupne “rozmazať” gél okolo platničky, kde sa môže postupne kalcifikovať alebo vstrebať. Obnova hyalurónového jadra je však zdĺhavý proces trvajúci mesiaceroky a vyžaduje zásadnú zmenu pohybových stereotypov a životného štýlu.

Sekvestrácia disku

Neriešená extrúzia sa môže premeniť na sekvestráciu, čo je závažný stav, ktorý väčšinou vyžaduje operáciu. Pri sekvestrácii dochádza k oddeleniu vytečeného jadra od platničky, čo môže spôsobiť ďalšie komplikácie pohybom jadra v miešnom kanáli.

Bulging disku

Bulging disku je širšia protrúzia, ktorá zahrňuje viac ako 25% obvodu platničky. Z hľadiska závažnosti a spôsobovanej bolesti je bulging obvykle miernejší než protrúzia alebo extrúzia.

Hernia disku

Hernia je prietrž disku, pričom poškodenie len časti vnútorných obalov je protrúzia. Ak sú poškodené všetky obaly platničky, ide o extrúziu. Ak extrúzia pokračuje bez liečby, môže sa zmeniť na sekvestráciu, kedy sa gélové jadro oddelí od platničky.

Záver

Ak zoradíme tieto stavy podľa závažnosti od najmenej problematického, dostaneme postupnosť: bulging, protrúzia, extrúzia, sekvestrácia. Čím skôr sa začne s adekvátnou terapiou, tým väčšia je šanca na uzdravenie alebo aspoň stabilizáciu stavu.

Scroll to Top