Čo je spazmus ?

Čo to vlastne je?

Nejasnosti a mýty laikov obklopujúce tento fenomén (spazmus) sú veľmi často nepochopené. Svalový spazmus je často nesprávne vnímaný ako niečo negatívne a škodlivé pre zdravie, pričom sa mylne považuje za príčinu ťažkostí a bolestí. Terapeutov cieľ je zvyčajne čo najrýchlejšie odstrániť spazmus, čo môže viesť k netrpezlivosti a ďalším chybám. V skutočnosti však spazmus nie je príčinou, ale dôsledkom problému.

Spazmus ako ochranný mechanizmus

Spazmus funguje ako ochranný mechanizmus, ktorý bráni ďalšiemu poškodeniu tela. Spazmy nevznikajú samy od seba; sú reakciou sympatického nervového systému (ktorý neovládame vôľou) na naše vedomé pokusy prekonávať fyzické limity a poškodzovať telo.

Protrúzia disku

Protrúzia disku je vyklenutie platničky mimo tela stavca (nesprávne sa často označuje ako vysunutá alebo vyskočená platnička) v rozsahu do 25% obvodu platničky. Platničky protrudujú aj pri bežných pohyboch, chôdzi, behu a iných činnostiach, ktoré vyvíjajú tlak na chrbticu. Toto je ich prirodzená funkcia – prenášať napätie, pričom kolagénový obal funguje ako pružná podložka, ktorá sa pri stlačení jemne rozťahuje. Zdravá protrúzia platničky je rádu desatín milimetra a je nepostrehnuteľná, pretože platničky nie sú inervované.


Problém nastáva pri protrúziách, ktoré dosahujú milimetrové hodnoty, čo môže signalizovať poškodenie vnútorných kolagénových obalov. Protrúzia disku znamená, že vonkajšie obaly platničky zostávajú neporušené a nedochádza k vytekaniu hyalurónového jadra. Väčšinou však dochádza k útlaku nervového koreňa, čo spôsobuje bolesť. Protrúzia je začiatočná a pomerne dobre liečiteľná fáza degenerácie platničky.

Príklady spazmov

Príkladom môže byť spazmus lýtkového svalu po nadmernej záťaži pri behu alebo spazmus kvadricepsu stehna pri poškodení úponu. Špeciálnou kategóriou sú spazmy hlbokých svalov, ako je m. multifidus a m. interspinales pri poškodených platničkách a útlaku spinálnych nervov.

Mozgové centrá a spazmy

Keď mozgové centrá zaregistrujú riziko alebo poškodenie, vytvoria spazmy aby ochránili a zabránili počkodeniu danej oblasti. Mechanizmus spazmu nie je úplne objasnený. Hoci je vo vedeckých kruhoch tendencia spájať spazmus so svalovým systémom, ja verím, že za tým stojí spazmus cievneho systému, keďže cievne steny sú vystlané hladkou svalovinou riadenou sympatikom.

Klinický obraz spazmu

Moju teóriu podporuje aj klinický obraz spazmu – väčšinou je sprevádzaný opuchom a zväčšením objemu. Toto naznačuje, že mozgové centrá môžu blokovať cievne prúdenie v postihnutej svalovej skupine, čo vedie k hromadeniu krvi. Masírovaním sa spazmus dočasne stratí, pretože krv je vytlačená preč, ale bez riešenia príčiny spazmu sa opuch čoskoro vráti.

Spazmus a úponové tkanivo

Túto teóriu podporujú aj zmeny v úponovom tkanive, ktoré síce nemá svalové bunky, ale prejavuje známky spazmu – opuchá, stáva sa citlivejším a po silnej masáži sa normalizuje.

Symptómy spazmu

Symptómy spazmu sú dobre známe. Sval je napätý, menej pružný a citlivý na dotyk. Úponový systém reaguje prehnane na dotyk. Pohyblivosť kĺbu alebo svalový rozsah sú obmedzené. Klient môže reagovať podráždene na kontakt a hlási bolesť aj pri miernom tlaku.

Identifikácia príčiny spazmu

Terapeut musí identifikovať príčinu spazmu. Nestačí, a v niektorých prípadoch je dokonca nežiadúce, uvoľňovať svalové spazmy okamžite, pretože sú ochranným prvkom a ich odstránenie môže viesť napríklad k obnove rozsahu pohybu nereponovaného kĺbu, čo môže klientovi spôsobiť ďalšie poškodenie.

Typický príklad spazmu

Typickým príkladom v dnešnej dobe je spazmus m. iliocostalis pri mediálnej hrane lopatky, ktorý vzniká preťažením segmentu C5-C6 predklonom hlavy pri používaní mobilu, volantu, laptopu, alebo pracovného stola. Spazmom tohto svalu sa mozog snaží zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu spinálneho nervu C5-C6 platničkou stláčanou v predklone.

Správny postup pri spazme

Odstránenie spazmu masážou je dočasné; blokovaný nerv stále posiela mozgu informáciu o poškodení a spazmus sa obnovuje. Správny postup je jednoduchý: terapeut odblokuje príslušný segment a klient eliminuje pohybové stereotypy vedúce k spazmu a rehabilituje oblasť cielenými cvikmi.

Riziká neuváženého odstraňovania spazmov

Pri poškodených platničkách môže byť bezmyšlienkové odstraňovanie spazmov hlbokého svalstva liekmi na uvoľnenie, cvičením alebo akupunktúrou kontraproduktívne a nebezpečné. V akútnej fáze slúži spazmus ako ochranný korzet a minimalizuje riziko poškodenia spinálnych nervov a následnej paralýzy.

Spazmus ako dôležitý spojenec

Predstavte si vykĺbené rameno. Kým hlavica nie je v jamke, oblasť je pod masívnym spazmom. Ak by sa v tomto stave podali lieky na uvoľnenie, umožnilo by to pohyb s vykĺbeným ramenom a mohlo by dôjsť k nezvratnému poškodeniu. Toto sa často deje s chrbticou – akútne blokády sa riešia analgetikami, spazmus a bolestivý signál sa vypnú, a pacient s nereponovanou chrbticou sa začne hýbať, čo vedie k ďalšiemu poškodeniu.

Záver

Spazmus je dôležitý spojenec pri hľadaní príčiny problému a usmerňuje cestu k uzdraveniu. Pozor, svalový spazmus nie je trigger point, ten si vysvetlíme nabudúce.

Záverečné myšlienky

Každého problém vyžaduje špecifický prístup terapie. Svalový spazmus je ochranný mechanizmus a jeho správna terapia závisí na pochopení súvislostí. Spazmus je potrebné riešiť od príčiny a dôležité je identifikovať dôvody. Nepremyslené odstraňovanie spazmov môže viesť k vážnejším poškodeniam.

Scroll to Top